Zbiorniki do magazynowania biogazu

Poduszkowe systemy magazynowania biogazu

Innowacyjnym systemem magazynowania biogazu są zbiorniki przypominające poduszki. Są to magazyny bezciśnieniowe typu suchego, które mogą być instalowane na zewnątrz jak i wewnątrz pomieszczeń. Najczęściej mają kanciasty kształt, lecz mogą występować również w formie wydłużonego walca. Ilość dostêpnego miejsca determinuje kształt i wielkość poduszek, które wykonuje się na indywidualne życzenie klienta. Poduszki wykonane się z materiału poliestrowego, obustronnie pokrytego PVC, a więc
odpornego na warunki atmosferyczne
Zbiornik do biogazu
Kanciasta (sześcian) forma poduszki gazowej
Walcowata poduszka do biogazu
Walcowata forma poduszki gazowej