Polityka prywatności

Informacje ogólne

Niniejszy dokument określa zasady prywatności w Sklepie Internetowym działającego pod adresem: www.biogaz-folie.pl. Administratorem Sklepu Internetowego jest Adam Cybulski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Biogaz&Folie Adam Cybulski, wpisany do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, pod adresem Lesk 36A, 19-400 Olecko, NIP: 8471047583; REGON: 510887497

W sposób szczególny szanujemy prywatność każdej osoby, która odwiedza nasze strony internetowe. Jakiekolwiek informacje zebrane na Twój temat będą użyte do wykonania usługi, którą zamówiłeś oraz do poprawy jakości naszych usług. Powyższe cele realizujemy poprzez odpowiednie wykorzystanie i ochronę informacji.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

 • zakładania i zarządzania Twoim kontem oraz zawierania transakcji;
 • dokonywania wysyłki zamówionych przez Ciebie produktów;
 • obsługi reklamacji oraz zwrotów;
 • obsługi zapytań i zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
 • zarządzanie bezpieczeństwem transakcji;
 • zapewnienie najlepszej obsługi klienta.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Biogaz & Folie którym jest:

 • monitorowanie Twojej aktywności na naszych stronach;
 • zapewnienie usług płatniczych;
 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 • zapewnienie należytego przestrzegania przepisów prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości
 • zapewnienie bezpieczeństwa dokonywanych transakcji, w tym zapobieganie popełnianiu przestępstw;
 • prowadzenie analiz statystycznych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa);

Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych, pozwoli nam na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu:

 • założenia i utrzymywania Twojego konta;
 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
 • wysyłanie do Ciebie informacji w postaci newslettera.

Udzieloną Biogaz & Folie zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w tak łatwy sposób jak ja wyraziłeś, możesz skontaktować się z Biogaz & Folie za pośrednictwem dowolnych środków komunikacji. Twoje dane będą przetwarzane przez Biogaz & Folie do czasu wycofania zgody.

Dlaczego potrzebujemy Twoich danych osobowych

Wymagamy podania przez Ciebie danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym umożliwić nam:

 • bezpośredni kontakt z Tobą;
 • informowanie Cię o przebiegu realizacji zamówienia;
 • informowanie Cię o wysyłce zamówienia;
 • informowanie Cię o przebiegu postępowania reklamacyjnego, obsługi zwrotu;
 • informowanie Cię o produktach, które mogą Cię zainteresować.

W tym celu będziemy potrzebować Twój email, adres miejsca zamieszkania oraz numer telefonu.

Twoje uprawnienia wobec Biogaz & Folie w zakresie przetwarzania danych?

Biogaz & Folie gwarantuje spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj.:

 • prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych – jeżeli Twoje dane są niepoprawne lub niekompletne lub też nie są niezbędne przez Biogaz & Folie albo wycofasz swoją zgodę na przetwarzanie;
 • prawo ograniczenia ich przetwarzania Twoich danych – na czas wyjaśnienia, korekty, wniesienia sprzeciwu – nie usuniemy Twoich danych, a jedynie ograniczymy ich przetwarzanie.

Udostępnienie Twoich danych osobowych

Dbamy w szczególny sposób o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, dokonując należytej staranności aby Twoje dane były bezpieczne. Niemniej jednak dla Twojej wygody korzystamy z wielu nowoczesnych i funkcjonalnych rozwiązań technicznych, które umożliwiają Tobie wygodę zakupów, a nam właściwą obsługę klienta. W tym część Twoich danych osobowych udostępniamy podmiotom płatniczym, podmiotom wspierającym usługi pocztowe, kurierskie, a także organom publicznym zajmującym się ściąganiem nadużyć, przestępstw oraz kontrolą skarbową.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przechowujemy nie dłużej niż są one potrzebne dla właściwej jakości obsługi i w zależności od trybu i celu ich pozyskania przechowujemy je:

 1. Zawarcie umowy – na czas jej trwania oraz po jej zakończeniu w celach:
  • dochodzenia roszczeń związanych ze zrealizowaną umową;
  • realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;
  • zapobieganiu nadużyciom lub przestępstwom;
  • statystycznych i archiwizacyjnych;
 2. Działania marketingowe – na czas trwania umowy, udzielenia odrębnej zgody na przetwarzania takich danych – do czasu zakończenia działań związanych z obsługą transakcji, wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania lub wycofania zgody.
 3. Działalność operacyjna – do czasu przedawnienia obowiązków nałożonych przez Rozporządzenie RODO oraz odpowiednie przepisy krajowe, celem wykazania rzetelności w przetwarzaniu danych osobowych